EJP audit

De controleplicht

Indien een onderneming een bepaalde grootte heeft bereikt (criteria: balanstotaal >  6 MIO en/of omzet >  12 MIO en/of meer dan 50 FTE), dan komt de wettelijke controleplicht om de hoek kijken. Daarnaast zijn er ondernemingen, waarbij statutair bepaald is dat zij haar jaarrekeningen dienen te laten controleren door een daartoe bevoegde accountant.

Weten hoe EJP het verschil voor u maakt? Bel mij
terug

Actueel

Muurtje factuurtje?

Ken je dat onbezonnen gevoel wanneer je bij de notaris bent geweest? Je bent goed geïnformeerd, alle aktes zijn weer opgemaakt en je hoeft je nergens meer druk om te maken. De Hoge Raad vond het weleens welletjes. Vanaf 25 november 2016 dien je als ondernemer bij de levering van vastgoed na het passeren van de leveringsakte nog een factuur te sturen. Hierbij komt de Hoge Raad terug op haar jurisprudentie uit de jaren ’80. Laat je na een factuur te sturen, dan kan dit drastische gevolgen hebben voor je btw-plicht.

Trump Tower verruild voor dienstwoning

De uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten heeft veel stof doen opwaaien. Voor velen een onverwachte uitslag. Wat niet onverwacht is, is dat de verkozen president zijn intrek zal nemen in het Witte Huis; de welbekende presidentiële dienstwoning. Hoe zit dat nu in Nederland met zo’n dienstwoning?

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in m’n…. vrije ruimte?

De pepernoten liggen inmiddels in de winkel. Nog even en ook de kerstballen zijn weer te koop. Het is pas oktober, maar de feestdagen naderen met rasse schreden. De bijbehorende kerst- en/of sinterklaascadeaus dus ook. Ben jij er al mee bezig?

Wie mogen een audit uitvoeren?

Sinds de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) per 1 oktober 2006 mogen alleen accountantsorganisaties die een vergunning hebben verkregen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) wettelijke controles verrichten. Een ‘wettelijke controle’ is een door de Wta als zodanig aangemerkte controle van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, zoals bijvoorbeeld de jaarrekening.

EJP Audit B.V. beschikt over deze vergunning, maar ook, en en dat vinden wij misschien nog wel belangrijker, over bekwame partners en medewerkers die de vereiste werkzaamheden op een adequate wijze kunnen uitvoeren.

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

De partners en medewerkers van EJP Audit BV komen bijna allemaal van grote Nederlandse accountantskantoren en hebben daar de nodige, zeer diverse, (inter)nationale ervaring opgedaan, die ons in staat stelt om te wedijveren met de zogenaamde Big Four, maar tegen aanzienlijk nuchtere tarieven.

Het is onze stellige overtuiging dat samenwerking het sleutelwoord is voor een duurzame vertrouwensband tussen de accountant en de klant. Wij zijn er niet alleen omdat het wettelijk is voorgeschreven, nee wij willen ook zichtbaar van meerwaarde zijn voor uw onderneming. De klant, op financieel gebied, nog meer laten excelleren en gelijktijdig zelf ook weer leren van onze klanten, dat is wat wij ambiëren.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

De externe verslaggeving wordt, met name door alle (internationale) regelgeving, een steeds complexere aangelegenheid, waarvoor specialistische kennis meer en meer een vereiste is. De vele veranderingen op het gebied van externe verslaggeving kunnen ook grote gevolgen hebben voor de Administratieve Organisatie en het Interne Beheersysteem van een onderneming.

Daarnaast is kennis op het gebied van IFRS (International Financial Reporting Standard), een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven, onontbeerlijk. In het kader van het zogenaamde maatschappelijk verkeer is het voor iedere (controleplichtige) onderneming belangrijk dat zij helder en transparant (verplicht sinds 1 januari 2009) rapporteert.

Op al deze, maar ook andere niet genoemde gebieden kunnen wij u van dienst zijn, waarbij wij streven naar een zo efficiënt mogelijke samenwerking. Onze controle aanpak typeert zich als (pro) actief, meedenkend met de cliënt, maar ook lerend (van elkaar), met maar een doel voor ogen: de beste jaarrekening, voor de best mogelijke prijs gecontroleerd.