Accountancy

Vinger aan de pols van uw onderneming

Bij EJP kiest u zelf waarvoor u ons inschakelt. We zijn van meerdere markten thuis en hebben overal onze specialisten voor.

Zo hebben sommige van onze mensen heel veel verstand (en ervaring!) van controle-, beoordelings- of samenstellingsopdrachten. Anderen zijn weer beter in inbrengverklaringen voor een nieuwe bedrijfsstructuur of begeleiding bij de bedrijfsopvolging of -overname.

Weten hoe EJP voor u het verschil maakt? Bel mij
terug

Actueel

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in m’n…. vrije ruimte?

De pepernoten liggen inmiddels in de winkel. Nog even en ook de kerstballen zijn weer te koop. Het is pas oktober, maar de feestdagen naderen met rasse schreden. De bijbehorende kerst- en/of sinterklaascadeaus dus ook. Ben jij er al mee bezig?

Voorgestelde wijzigingen in belastingplan 2017

Onderstaand geven wij puntsgewijs de voorgestelde wijzigingen weer in het belastingplan 2017. Dit betreft slechts een bericht in hoofdlijnen. In de komende periode wordt een en ander nader uitgewerkt. Wijzigingen in afvalheffingen, energiebelastingen en kolenbelasting zijn niet opgenomen. Wij merken nog op dat het belastingplan 2017 een wetsvoorstel betreft. Het is dus nog mogelijk dat genoemde punten niet doorgaan, gewijzigd zullen worden of dat er nog aanvullende wijzigingen zullen komen. In de praktijk wordt een belastingplan meestal pas medio december definitief goedgekeurd door het parlement.

Goederen gekocht of diensten afgenomen in een ander EU-land? Vraag snel btw terug!

In de financiële administratie wordt het netjes verwerkt. Over buitenlandse inkopen of kosten wordt geen btw teruggevorderd. In de basis is dit natuurlijk prima, maar doet de onderneming zich niet tekort? Heeft de onderneming in 2015 goederen of diensten afgenomen in een ander EU-land? Beoordeel dan snel of de onderneming deze btw kan terugvragen. Het terugvragen van deze btw dient namelijk uiterlijk voor 1 oktober 2016 te gebeuren.

Financiële administratie

Internet boekhouden in samenwerking met twinfield

De administratie voeren, de boekhouding inrichten? Het liefst tegen de laagste kosten en met de hoogste efficiency! Vandaar dat EJP elke relatie toegang biedt tot het internet boekhoudprogramma Twinfield.

Dit programma brengt op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier structuur in uw financiële gegevens, waardoor EJP uw jaarrekening en financiële stukken snel en adequaat kan samenstellen.

Betrouwbare sturingsinformatie is noodzakelijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen. EJP biedt u uiteenlopende mogelijkheden zoals het geheel uitbesteden of het deels uitbesteden van uw administratie. Tevens behoort detacheren tot de mogelijkheden.

Accountancy

Geven de cijfers een getrouw beeld van de werkelijkheid?

Ieder jaar is weer een nieuw meetmoment. Waar staat u en uw onderneming ? Een kwalitatief goede jaarrekening is onmisbaar en dient het juiste inzicht te geven. Afhankelijk van uw wensen en/of omvang van uw onderneming kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden ten aanzien van de jaarrekening verrichten:

 • Samenstellen van de jaarrrekening
 • Beoordelen van de jaarrekening
 • Controleren van de jaarrekening

Door onze vergunning van de AFM is EJP Audit BV in staat voor u het traject van de jaarlijkse accountantscontrole van A tot Z te verzorgen. 
Ook bij een audit kunnen wij u van dienst zijn.

Met een bijzondere accountantsverklaring, bijvoorbeeld in het kader van werktijdverkorting, inbreng van uw onderneming in een besloten of naamloze vennootschap, of splitsing, helpt EJP u graag verder.

 

Overige opdrachten

Een gezonde en kansrijke huishouding voor de dga

Is uw bedrijf uw leven en uw leven uw bedrijf? Dan lijkt u een beetje op ons. U komt snel to-the-point en houdt van tastbaar resultaat. EJP heeft een speciale band met DGA’s en hun families. Wij nemen de DGA graag mee aan de hand en zetten het management op het goede spoor om bedrijven verder te laten floreren. We ondersteunen de meest uiteenlopende familiebedrijven bij de inrichting van een gezonde en kansrijke huishouding en rolverdeling. U straks ook?

Als ondernemer heeft u te maken met verschillende stadia van de onderneming. Of u nu een starter bent, groei nastreeft, uw bedrijf wenst te verkopen of juist wenst te reorganiseren, EJP heeft de kennis om u hierbij te helpen door middel van onder andere;

 • financieringsaanvragen
 • benchmarkonderzoeken
 • administratieve organisatie en interne beheersing
 • opstellen van prognoses
 • risico-analyse en risicobeheersing
 • managementbegeleiding
 • reorganisaties en herstructurering
 • bedrijfsoverdracht
 • fusie en of overnames